A-besvarelse i kontraktsrett II fra høst 2017. Oppgaven handlet om avtaletolking, kjøpslovens anvendelsesområde, samt heving og erstatning (culpa og kontrollansvar) både på lovfestet og ulovfestet område.

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning