Dokumentet inneholder et forslag til oppsett av praktikumsoppgaver for alle de ulike temaene i emnet kontraktsrett II, blant annet virkeområdet til de ulike lovene, misligholdsbeføyelsene mm. Dokumentet er skrevet i form av en disposisjon, og inneholder relevante forarbeidsuttalelser, rettspraksis og juridisk teori. Jeg skrev dokumentet et par uker før jeg tok eksamen i faget i 2017, og brukte kun dette for å løse eksamensoppgave og pugge frem mot eksamen.

Forhåndsvisning

6 av totalt 87 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning