Eksamensbesvarelse fra skoleeksamen i pengekravsrett høsten 2017. Besvarelsen stod til karakteren A. Eksamensoppgaven omhandlet spørsmål om tilbakesøking av feilutbetaling i henhold til avtale og condictio indebiti, motregning etter gbl. § 26, og motregningsadgangen ved kollisjon mellom alminnelige motregningsregler og gbl. § 26 og foreldelse på grunnlag av mislighold og erstatningsansvar.

Forhåndsvisning

2 av totalt 11 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning