Dokumentet inneholder et forslag til oppsett av praktikumsoppgaver for alle de ulike temaene i emnet pengekravsrett. Sammendraget er skrevet slik at det skal være spesielt nyttig ved oppgaveløsning, hvor relevante rettskilder er opplistet under de ulike vilkårene innenfor hvert enkelt tema. Jeg skrev dokumentet et par uker før jeg tok eksamen i faget i 2017, og brukte kun dette for å løse eksamensoppgave og pugge frem mot eksamen. På eksamen fikk jeg karakteren A.

Forhåndsvisning

6 av totalt 86 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning