Notater fra hele Jus2111 faget, forelesninger, pensum, kurs, dommer og sensorveiledninger. Det er også inkludert disposisjoner til eksamensoppgavene som har gått mest igjen ila årene.

Forhåndsvisning

12 av totalt 348 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning