Notat av påkrevd litteratur ved utveksling.
Inkludert sammendrag av kapitlene

Bøker notert fra;
Sören Koch, and J.Ø. Sunde (eds) Comparing Legal Cultures, 2nd ed. Fagbokforlaget 2020
s. 17-22 Kapitteltittel: The outset – how to Learn Sailing the Ocean of Legal Cultures
s. 23-38 Kapitteltittel: Managing the unmanageable - An Essay Concerning Legal Culture as an Analytical Tool
s. 41-70 Kapitteltittel: Legal culture and comparative law - diving into the

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 128 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning