Jeg håper at dokumentet brukes kritisk, og det anbefales videre at det benyttes i etterkant av seminarene, så både du og medstudenter får best mulig utbytte av både seminarene og dokumentet.

Forhåndsvisning

6 av totalt 41 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning