Karakter A, eksamen i Markedsføringsledelse høst 2018. Casen: Nøgne Ø. Oppgaven kan man bruke som inspirasjon på din egen markedsplan. Dette er en ryddig og oversiktlig besvarelsene. Der en kan se på oppsettet, struktur og løsningen vi kom fremt til:))

Forhåndsvisning

6 av totalt 45 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning