Konsist og lettfattelig sammendrag av pensum i SAM2 skrevet på norsk. Fikk A på eksamen.

Forhåndsvisning

4 av totalt 21 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning