Et oversiktlig og kategorisert sammendrag av faget NIRI (Norske og internasjonale rettslige institusjoner) ved det juridiske fakultetet i Bergen 2021. Dokumentet er en sammenfatning av relevante notater fra pensum, tilleggslitteratur, forelesninger, arbeidsgruppeoppgaver og storgrupper. Det er inntatt en innholdsfortegnelse som gjør sammendraget enkelt å navigere i, samt utdrag/oppsett fra diverse praktikumsbesvarelser.

Forhåpentligvis blir veien til Brussel kortere med dette oversiktsdokumentet.

Vis mer

Forhåndsvisning

12 av totalt 140 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning