I dette dokumentet finner du caseløsninger og løsningsforslag for eksamensoppgavene knyttet til caset for alle eksamener gitt fra høst 2011 til og med vår 2019. Dette dokumentet inneholder altså i overkant av 250 oppgaver med løsningsforslag. Hver oppgave har et løsningsforslag med henvisning til riktig formel og/eller hvor i modellene man finner svaret. Du vil med andre ord ikke bare få en oversikt over hvilke svar som er riktig (slik man får i sensorveiledningen), men forklaring på

Vis mer

Forhåndsvisning

12 av totalt 498 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning