Dette er en oppsummering som KUN inneholder stikkord. Den inneholder derimot alt du trenger å kunne, og er ment til å gi deg som student en oversikt over temaene du bør kunne skrive noe om til eksamen. Dess flere av disse du klarer å få presset inn i eksamensbesvarelsen din, dess større sjanse for å få en god karakter. Det påpekes at alle 3 som brukte dette dokumentet våren 2018 fikk A på eksamen.

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning