Ekstra kort sammendrag fra faget, med utgangspunkt i forelesninger og «Kort og god»-boken. Tar ikke for seg kapittel 5 og 7 ettersom de (etter min mening) inneholdt lite verdifull informasjon.

Forhåndsvisning

4 av totalt 19 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning