Eksamensbesvarelse fra Høst 2020 i Nasjonal deleksamen matematikk emne 2 på grunnskolelærerstudiet 5.-10. Jeg fikk karakter A på denne eksamensbesvarelsen.
Besvarelsen er utfyllende og inneholder også oppgaveteksten. Oppgavespørsmålene handler om algebra, figurtall, likninger og ulikheter, likningssett, potenser, funksjoner og kommentarer til elevbesvarelser. Det kan være nyttig å studere denne besvarelsen i forkant av nasjonal deleksamen, siden den gir et innblikk i hvilke type

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning