- Kort og konsist "formelark" til alle eksamensoppgaver 2016 - Formål - pugging, relevante momenter i oppgaven - Baserer seg på mitt andre sammendrag: http://filefora.no/dokumenter/detaljer/var-2016-organisasjonsatferd-og-ledelse-sporsmal-1-13/ - 1 side per oppgave - nøkkelbegreper/teorier/modeller - stikkord

Forhåndsvisning

2 av totalt 14 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning