Her er et eksempel på et reflekterende essay vurdert som godkjent i faget Profesjonsforberedelse 3: Kommunikasjon og profesjonsutøvelse.
Oppgavetekst: "Kva kan ein støtte seg på når ein skal etablere kontakt med klientar (grunnleggande terapeutisk kommunikasjon), og kva utfordringar kan ein møte på som terapeut når ein prøver å oppnå dette?"
De tre følgetekstene til Hill er grundig lest og brukt til refleksjon i teksten.

Tilbakemelding på oppgaven: "Bra jobbet ****!

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning