Refleksjonsnotat i faget introduksjon til entreprenørskap, A i faget.