Dokumentet inneholder min A besvarelse fra vår 2023. Dokumentet inneholder også utledning av de tre viktigste modellene i faget. Videre inneholder det mine forsøk på løsning av 10 tidligere eksamener (alle er IKKE løst i sin helhet). Løsningene inneholder forbedringspunkter etter de er rettet.

Forhåndsvisning

6 av totalt 71 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning