I dette dokumentet finner du alt av relevant pensum til eksamen i SAM3.
Alle modeller av relevans er inkludert i dette kompendiet, og alle mulige scenarioer har blitt laget på draw.io av meg selv eller tegnet på hånd og lagt ved i dokumentet, i tillegg til at det inneholder en detaljert beskrivelse av alle mulige bevegelser i modellene, både de som har blitt forklart i boken, samt de omvendte skiftene, som ikke har blitt forklart i boken.
Jeg fikk selv karakteren A i SAM3 og anbefaler

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 32 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning