Dokumentet inneholder alle figurer fra pensum (Norman og Orvedal: En liten, åpen økonomi), samt egne figurer (motsatte skift, forelesning). Alle figurene har jeg tegnet selv.

Forhåndsvisning

4 av totalt 30 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning