Svært grundig sammendrag av Allmenn Formuerett. Allmenn formuerett er en fellesbetegnelse for fagene Dynamisk tingsrett, panterett og konkursrett. Notatet inneholder redegjørelse for sentrale begrep og hensyn. Samt relevant rettspraksis. Egner seg ypperlig for innføring i emnet. Alternativt som repetisjon i forkant av eksamen. Jeg brukte det selv aktivt i forkant av eksamen, og oppnådde karakter B.

Forhåndsvisning

6 av totalt 42 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning