Sammendrag av hele pensum i ØSS112 Finans ved HVL Bergen høsten 2020, basert på forelesninger avholdt dette semesteret. Til informasjon fikk jeg vurderingen "Bestått" ettersom det ble avholdt en bestått/ikke-bestått vurderingsordning dette semesteret (som følge av Covid).

Forhåndsvisning

6 av totalt 99 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning