Dette er en obligatorisk semesteroppgave som inngår i emnet EXPHIL03 (seminarvariant) på rettsvitenskapstudiet ved Universitetet i Oslo. Oppgaven er bedømt til en karakter B. Temaet for oppgaven er Immanuel Kant : Den gode vilje og plikten basert på et utdrag fra "Grunnlegging til moralens metafysikk."

Oppgaven ber om å redegjøre sammenhengen mellom den gode vilje og plikten i utdraget fra Kants “Grunnlegging til moralens metafysikk," og inneholder en fremstilling av grunnleggende

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning