Alle nødvendige begreper og forkortelser en trenger for å lykkes på eksamen i Samfunnsøkonomi. Jeg fikk karakteren A. På forhåndsvisningen ser en kun fortkortelsene, men er også definisjon av alle nødvendige begreper også i dokumentet. De resterende ca 10 sidene er begreper.

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning