Hjemmeeksamen SOL17 Business Intelligence, A-besvarelse. Inneholder besvarelse (40 sider) og oppgavetekst (6 sider). NB, inneholder ikke PowerBI-fil eller datasett som ble utlevert med oppgaven. Dette gir en god pekepinn og kilde til inspirasjon for egen SOL17-oppgave.

Forhåndsvisning

6 av totalt 46 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning