A-besvarelse på hjemmeeksamen i STR425 - Forhandlinger. Legg merke til hvordan besvarelsen både går i dybden på enkelte fenomener, samtidig som den fanger bredden i pensum. Dette er viktig for en god besvarelse i dette faget.

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning