A-besvarelse i faget TYS11 fra våren 2021. Individuell hjemmeeksamen skrevet over én uke.

Forhåndsvisning

2 av totalt 14 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning