Her er et forkortet sammendrag av boken "Den krevende foreldrerollen". Her har jeg prøvd å samle de viktigste elementene fra hver intervensjon, det vil si grundige beskrivelser av tiltakene, innhold i tiltak, teorier de hviler på, osv.

Forhåndsvisning

4 av totalt 26 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning