Etterspørsler

Eksamen Prosjektledelse

Lengde på besvarelse: 30 sider Maks antall vedleggs filer til besvarelsen Det skal utarbeides en innholdsfortegnelse og et sammendrag først i besvarelsen og en litteraturliste bakerst i besvarelsen. Disse sidene kommer i tillegg til selve eksamensbesvarelsen. En utførlig forklaring om sitering og referanseteknikk og mal for oppgaveskriving finner du på studentportalen. Oppgave til BMP 23152 […]

Eksamensspørsmål gitt i forkant av eksamen i abnormal psykologi

Det er utlevert en liste med spørsmål i starten av semesteret derav: 1. Redegjør for diagnostiseringsprosessen. Drøft fordeler og ulemper med diagnostisering. Ta i drøftingen utgangspunkt i X (en lidelse i ICD-10 som blir oppgitt på eksamen). 2. Gjør rede for hva som kjennetegner en personlighetsforstyrrelse. Drøft skillet mellom normal og patologisk personlighet. Ta utgangspunkt […]