Etterspørsler

Standard for smaken

Seminaroppgåve om Standard for smaken. Tilknyting til David Hume sitt essay om «standard for smaken». Men finst det verkeleg god og dårleg smak, og er det slik at nokre har betre føresetnader for å avgjera kunstnarleg kvalitet enn andre?