Etterspørsler

Deontologi, utilitarisme og dygdsetikk

Skal skrive en oppgave der jeg analyserer disse 3 formene for etikk når det kommer til det å «få hjelp til å dø» . På hvilken måte er disse enten for eller imot aktiv dødshjelp? Begreper som Autonomi, selvbestemmelse, informert samtykke og samtykkekompetanse må også tas med i oppgaven. Oppgaver om disse 3 normative teoriene […]