Etterspørsler

notater/oppgavetekster

hei, jeg ønsker å kjøpe tekster til sped2100. Tekster om hvert av disse temaene: Kognitiv utvikling – Perseptuell utvikling – Motorisk utvikling – Sinnforståelse – Språk og kommunikasjon – Begrepsutvikling og resonnering – Intelligens – Eksekutive funksjoner Psykososial utvikling – Psykososiale vansker – Moralutvikling – Selv og identitet – Tilknytning – Emosjoner – Temperament og […]