Etterspørsler

Eksamensoppgave 1500 ord kognitiv psykologi

Redegjør for hvordan forbindelser i hukommelsesnettverket hjelper og forstyrrer hukommelse. Med utgangspunkt i hukommelsesnettverket og studiene av Bransford og Johnson (1972, se s. 229 i Reisberg, 2018) og Owens, Bower og Black (1979, se s. 284 i Reisberg, 2018), forklar hvordan forståelse hjelper og forstyrrer hukommelse. Gi til slutt en forklaring på hvorfor hukommelsesfeil er […]