Beskrivelse

Lengde på besvarelse: 30 sider Maks antall vedleggs filer til besvarelsen
Det skal utarbeides en innholdsfortegnelse og et sammendrag først i besvarelsen og en litteraturliste bakerst i besvarelsen. Disse sidene kommer i tillegg til selve eksamensbesvarelsen. En utførlig forklaring om sitering og referanseteknikk og mal for oppgaveskriving finner du på studentportalen. Oppgave til BMP 23152 Prosjektledelse Du står svært fritt ved valg av tema for oppgaven. Det eneste kravet er at temaet må ha en tilknytning til prosjektarbeid. Du kan for eksempel skrive om forhold knyttet til oppstart eller gjennomføring av et prosjekt, eller resultatene eller effektene av det. Du kan drøfte forhold knyttet til et prosjekt eller flere. Legg vekt på å formulere en klart uttrykt problemstilling for oppgaven. Det teller positivt at du bruker empirisk materiale fra faktisk prosjektarbeid i oppgaven. Lykke til!

Legg igjen en kommentar