Brukervilkår for bruk av FileFora.no

Leveringsbetingelser for Dokumenthandel AS

Ved å kjøpe eller selge dokumenter via FileFora.no, aksepterer du følgende vilkår og betingelser:

§ 1. Enhver som selger sine notater og dokumenter via FileFora.no innestår for at det som selges og/eller publiseres ikke krenker andres rettigheter. Du, som selger, må forsikre deg om at du ikke bryter åndsverksloven eller andre regler. Se for øvrig fanen Opphavsrettslige spørsmål for mer informasjon om dette. Dersom Dokumenthandel AS skulle bli påført kostnader eller skader som følge av at noens rettigheter er krenket, kan Dokumenthandel AS kreve dette tapet erstattet (regress) av den selger som har krenket skadelidtes rettigheter.

§ 2. Dokumenthandel AS gis rett til å videreformidle notatet eller dokumentet til enhver som vil betale for disse gjennom tjenestene til Dokumenthandel AS.

§ 3. Kjøp og bruk av materiale fra Dokumenthandel AS innebærer en personlig rett til bruk av materialet. Materialet må ikke under noen omstendigheter benyttes til videresalg eller gis videre til andre brukere uten særskilt samtykke fra Dokumenthandel AS.

§ 4. Enhver bruker av tjenestene fra Dokumenthandel AS forplikter seg til å registrere seg med korrekt navn, e-postadresse og utdanning. Det kan kun opprettes én brukeridentitet pr. person.

§ 5. Brukerrettighetene til tjenestene fra Dokumenthandel AS er strengt personlige og kan ikke lånes ut eller disponeres av andre.

§ 6. Dokumenthandel AS gis rett til å videreformidle ethvert dokument som legges ut for salg på FileFora.no. Dokumenthandel AS forbeholder seg også retten til å sette inn en automatisert generert egenlogo, samt brukerinformasjon om kjøper i et hvilket som helst videresolgt studierelatert materiale.

§ 7. Dokumenthandel AS gis retten til å beholde 35% av salgsprisen for et dokument.

§ 8. Selger av dokumenter får oppgjør innen 45 dager etter innbetaling fra kjøper. Utbetalingsdato vil være den 15. i påfølgende måned.

§ 9. Angreretten etter angrerettsloven, som kan gjøres gjeldende uten at forbrukeren må begrunne hvorfor han angrer på kjøpet, avskjæres i det kjøper får tilgang til nedlasting av et dokument. Dette må godkjennes uttrykkelig ved opprettelse av en brukerkonto.

§ 10. Kjøper gis 14 dagers reklamasjonsrett. I så fall må kundene benytte seg av eget skjema på nettsiden. Reklamasjonsretten gjelder kun dersom dokumentet krenker andres rettigheter, inneholder klare, systematiske og dokumenterte faktafeil og/eller der hvor innholdet i dokumentet ikke svarer til dokumentbeskrivelsen. Påstander om brudd på rettigheter må dokumenteres.

§ 11. Dokumenthandel AS forbeholder seg retten til å slette dokumenter som ikke har vært solgt innen et år. Dokumenthandel AS forbeholder seg retten til å slette etterspørselsannonser etter tre måneder.

§ 12. Dokumenthandel AS forbeholder seg retten til å plagiatkontrollere dokumenter.

§ 13A. Dersom en selger krenker andres rettigheter og/eller tilbyr et dokument for salg som inneholder klare og dokumenterte faktafeil og/eller der hvor innholdet i dokumentet ikke svarer til dokumentbeskrivelsen, gis Dokumenthandel AS retten til å holde igjen eller kreve tilbake alle inntekter selgeren har mottatt fra salg av det gjeldende dokument. Ved grove overtredelser av nevnte forhold vil selger bli utestengt fra nettsiden.

§ 13B. Dersom Dokumenthandel AS holder tilbake oppgjør til selgeren på grunn av klage eller reklamasjon får selgeren melding på epost fra Dokumenthandel AS om dette med fire ukers frist for merknader. Dersom ikke selgeren inngir noen merknader innen disse fire ukene, tilfaller oppgjøret Dokumenthandel AS.

§ 14. Det skal ikke formidles noen form for personlig kontaktinformasjon til andre brukere via FileFora.no. Dette innebærer bl.a. at det ikke skal oppgis fullt navn, e-post-adresse eller telefonnummer i f.eks. brukernavn, salgsannonse eller etterspørselsannonse. Slik offentlig personlig kontaktinformasjon vil bli korrigert eller slettet.

§ 15. FileFora forbeholder seg retten til å passordbeskytte og kopibeskytte alle dokumenter.

§ 16. Alle inn og utbetalinger skjer gjennom PayPal. PayPal sender melding på e-post til selger når selger har penger til gode. Dersom ikke pengene er hentet ut fra PayPal av selger innen fire uker etter at selger har fått melding på e-post om innestående på PayPal, tilfaller pengene Dokumenthandel AS.

§ 17. Brudd på Brukervilkårene, lover eller regler – herunder etiske normer – kan medføre til utestengelse og/eller tilbakeholdelse, eller krav om tilbakebetaling, av inntekter selgeren har utestående eller har mottatt fra salg av sine dokumenter.

PERSONVERN

§ 18. Dokumenthandel AS behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR). Dokumenthandel AS behandler følgende personopplysninger om deg som bruker; navn, geografisk lokalisering, studiested, IP-adresse og e-post. Opplysningene brukes til administrering av brukerforhold, sakshåndteringer, korrespondanse, elektronisk markedsføring og analyseformål. Personopplysningene er knyttet direkte til brukerkontoen. En bruker kan når som helst be om at brukerkontoen slettes. Ved sletting av brukerkontoen slettes også alle tilhørende personopplysninger. 

§ 19. Personopplysningene deles ikke med tredjeparter, med mindre det foreligger et rettslig grunnlag om utlevering (jf. personvernforordningen artikkel 6). Ved krav om innsyn i personopplysninger fra tredjeparter vil brukeren bli opplyst skriftlig om dette.

Sist oppdatert: 05.06.19