Studere smartere

FileFora er en nettbasert plattform for kjøp og salg av studierelaterte dokumenter på universitets- og høyskolenivå i Norge.

Vi ønsker å hjelpe studenter til å studere smartere ved å tilby praktiske løsninger for deling og innhenting av kunnskap fra sammendrag, forelesningsnotater, eksamensbesvarelser, oppgavebesvarelser eller andre relevante dokumenter som kan gjøre innlæringen av fagstoffet enklere og raskere.

Smartere (1)

 

Hold stø kurs og spar tid

Vanskelig

Studiehverdagen er faglig krevende for mange studenter, med en enorm mengde fagstoff som skal læres i løpet av et semester. Når eksamen nærmer seg er det i tillegg lett å miste oversikten og fokus.

Ved å tilby en nettbasert plattform for deling av dokumenter kan vi forenkle tilgangen til bearbeidet fagstoff og i den forstand bedre innlæringsprosessen.

Dele-dokumenter-2

Mer forståelig

Lærebøker og forelesning er viktige pedagogiske virkemidler for å lære fagstoffet. Likevel vet vi at studentene selv ofte er de beste kildene til kunnskapsdeling.

Studenter som forstår fagstoffet vet hvordan man skal formidle idéene og faktaene på en folkelig og forståelig måte – og denne innsikten blir tilgjengeliggjort på FileFora.no.

Forstå

 

Arbeid tilgjengeliggjøres

Arbeid-tilgjengeliggjøres-regn (1)

Mange studenter legger stor innsats i å lage gode og oversiktlige notater for å få frem kjernen i fagstoffet. FileFora bidrar til økt verdiskaping ved at tidligere nedstøvet arbeid nå enkelt kan gjøres tilgjengelig for andre.

Bidra til denne verdiskapingen du også, ved å bli en del av kunnskapsportalen for studenter!