• Generelt
 • Kjøp av dokumenter
 • Salg av dokumenter
 • Provisjon
 • Opphavsrett og plagiat
Maksimer alle | Minimer alle
 • 1. Hvordan sletter jeg et dokument?
   

  Dersom du ønsker å slette et dokument du har lastet opp kan du ta kontakt med oss, så ordner vi det.

  Kontakt oss.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 2. Hvordan sletter jeg brukeren min?
   

  Dersom du ønsker å slette din bruker på FileFora.no kan du ta kontakt med oss, så ordner vi det.

  Kontakt oss.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 3. Vil mitt navn eller mine opplysninger deles med andre brukere?
   

  Ved bruk av FileFora.no oppgir du noen opplysninger om deg selv, som ditt navn og din e-postadresse. Disse opplysningene er kun tilgjengelige for deg selv og oss.

  Dersom du publiserer informasjon på FileFora.no vil du i forbindelse med innholdet presenteres med ditt brukernavn. Dette dreier seg om salgs- og etterspørselsannonser, kommentarer og omtaler av kjøpte dokumenter.

  Du som kjøper vil ellers være helt anonym overfor selger og andre brukere av nettstedet.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 4. Hva er FileFora.no?
   

  FileFora er en nettbasert plattform for kjøp og salg av studierelaterte dokumenter på universitets- og høyskolenivå i Norge. Vi ønsker å hjelpe studenter til å studere smartere ved å tilby praktiske løsninger for deling og innhenting av kunnskap fra sammendrag, forelesningsnotater, eksamensbesvarelser, oppgaveløsninger eller andre relevante dokumenter som kan gjøre innlæringen av fagstoffet enklere og raskere.

  Du kan lese mer om FileFora, her.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 5. Hvordan gir jeg en dokumentomtale?
   

  Under bruker-fanen (oppe til høyre – krever innlogging), og kjøpte dokumenter, vises alle dokumentene du har kjøpt, og hvilke dokumenter du har omtalt. Når du omtaler et dokument, vil dette vises i den samme oversikten. Husk at dine meninger er svært verdifulle for de andre brukerne som vurderer å kjøpe samme dokument, samtidig som de vil være en nyttig tilbakemelding til selgeren av dokumentet. Rating-funksjonen er din mulighet til å si hva du synes om dokumentet du har kjøpt!

  Trykk her for å gå direkte til rating-oversikten (krever innlogging).

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 6. Hvordan kan jeg spørre dere om noe?
   

  Dersom du har spørsmål, eller andre henvendelser, kan du sende oss en e-mail til kontakt@filefora.no eller benytte deg av kontaktskjemaet på våre nettsider.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 1. Hvordan viser jeg dokumenter fra min skole?
   

  Dersom du kun ønsker å vise dokumentene som er lagt ut av studenter ved din skole, velger du skolen din i margen til høyre (under Dokumenter til salgs og trykker deretter på søk-knappen.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 2. Jeg finner ikke dokumentet jeg ønsker å kjøpe
   

  Dersom du ikke finner dokumentet du ønsker å kjøpe, kan det være fordi dokumentet ikke er lagt ut for salg. Du kan da opprette en etterspørselsannonse (krever innlogging). Dersom noen svarer på etterspørselsannonsen, vil du få en e-post om dette.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 3. Jeg får ikke åpnet dokumentet
   

  For å åpne dokumentet må du oppgi et passord. Dette passordet er brukernavnet ditt – slik det fremstår i din profil.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 4. Jeg er misfornøyd med dokumentet jeg kjøpte
   

  Vi håper du blir fornøyd med kjøpet! Hvis du mot formodning skulle finne klare feilaktige fakta eller opplysninger, fravikende dokumentinnhold jamfør dokumentbeskrivelsen, eller krenkelse av opphavsrett eller andres rettigheter, kan du sende oss en klage via vårt kontaktskjema. Du har 14 dagers klagerett. Påstander om brudd på eventuelle rettigheter må kunne dokumenteres. Ved medhold i klagen vil du få tilbakebetalt prisen du betalte for dokumentet.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 5. Betalingen min står som "ventende", hva vil det si?
   

  En "ventende" betaling innebærer at det har oppstått problemer med din betaling. Du kommer ikke til å bli trukket for beløpet som tilhører en ventende betaling – noe som betyr at du heller ikke vil få tilgang til dokumentet du ønsket å kjøpe.

  Det kan være flere mulige årsaker til denne feilen, som gjerne ligger lokalt eller hos kortutsteder, og det er vanskelig å umiddelbart si hva som er årsaken i hvert tilfelle. Andre kunder som har opplevd liknende feil, har løst sine problemer ved å foreta en ny betaling etter å ha gjennomført én av følgende endringer:

  – Bytt nettleser (brukte du f.eks. Firefox sist, kan du prøve Internet Explorer eller Chrome nå)
  – Hvis du brukte BankID på mobil, kan du prøve BankID med kodebrikke i stedet, eller motsatt.
  – Bruk et annet kort, særlig aktuelt dersom du nylig har fått tilsendt nytt kort fra banken din.
  – Kontakt banken din

  Vi håper noen av disse tiltakene gir deg en vellykket betaling. Samtidig vil vi beklage at vi ikke har én konkret løsning til deg. Dette skyldes at vi ikke vet om det er banken din som har problemer, eller om problemet ligger et annet sted, og derfor må vi prøve oss frem. Dersom ingen av tiltakene som nevnt over fører til vellykket betaling ber vi om at du tar kontakt med oss via vårt kontaktskjema, slik at vi kan se nærmere på saken.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 6. Jeg får ikke skrevet ut dokumentet
   

  Dersom du ikke får printet ut dokumentet, skyldes dette som regel at du ikke har fått åpnet dokumentet. For å åpne dokumentet må du oppgi et passord. Dette passordet er brukernavnet ditt – slik det fremstår i din profil.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 7. Blir de oppgitte karakterene kontrollert?
   

  Tidligere har vi ført jevnlige stikkprøvekontroller på de oppgitte karakterene. Fra 1/1/2019 er det krav at alle som  som oppgir karakter i dokumentbeskrivelsen skal bekrefte karakteren sin gjennom vitnemålsportalen.no i det de laster opp dokumentene. Dette er et sikkert system, slik at du som kjøper kan stole på at den oppgitte karakteren er den som selgeren har fått i faget.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 8. Blir dokumentene kvalitetskontrollert?
   

  Alle dokumenter som skal selges hos oss gjennomgår en kvalitetskontroll. Her sjekkes dokumentet blant annet for plagiat og innhold. Selgeren kan bli bedt om å fremlegge ytteligere dokumentasjon eller endre på innholdet i dokumentet dersom vi mistenker brudd på åndsverksloven eller noen av brukervilkårene.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 9. Hvordan fungerer sorteringsvisningen av dokumenter?
   

  Du kan sortere dokumenter (under Dokumenter til salgs etter tittel (alfabetisk), publiseringsdato, dokumentnavn (titler som innehar søkeordet du angir), skole, fagområde og fag. Dersom du sorterer på tittel og publiseringsdato, vil listen oppdateres automatisk. Ved sortering på de andre alternativene, oppdateres listen når du trykker på søk-knappen.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 1. Hva er lov å selge?
   

  Hva som er tillatt og ikke tillatt finner du mer informasjon om dersom du velger kategorien Opphavsrett og plagiat, i spørsmålskategori-velgeren rett over dette spørsmålet.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 2. Hvordan går jeg frem for å selge et dokument?
   

  Du kan lese om fremgangsmåten for å selge dokumenter under Om salgsfunksjonen

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 3. Hva er en rettferdig pris på dokumentet mitt?
   

  Svaret på dette spørsmålet vil avhenge av mange faktorer, men for at selger skal kunne sette en så passende pris som mulig, presenteres litt markedsinnsikt i tabellen nedenfor. Tabellen viser hvilke dokumenter som selger bra i tilhørende prisintervall – den er med andre ord basert på historiske priser og faktiske salg.

  Prisintervall Kjennetegn
  15 – 25 kr Et kort notat (1-3 sider)
  25 – 40 kr Et kort sammendrag (5-20 sider)
  40 – 70 kr En god skoleeksamensbesvarelse.
  70 – 130 kr Et godt sammendrag eller en god hjemmeeksamensbesvarelse
  130 - 170 kr Et svært ettertraktet dokument: Dokumentet er langt, men presist, og er av gjennomgående høy standard.

  Husk: Det er mange faktorer som spiller inn på hva som er en riktig (markeds)pris på et dokument. Eksempelvis trenger ikke lengden på dokumentet, f.eks. et sammendrag, nødvendigvis ha en direkte sammenheng med prisen. Sammendraget kan simpelthen være mye verdt fordi stoffet sammendraget er basert på, er svært tungt.

  Et generelt tips, er at du ikke skal overvurdere dokumentet ditt – spør deg selv hva du ville vært villig til å betale for dokumentet dersom du trengte hjelp i det aktuelle faget. Tilsvarende, skal du ikke være redd for å reflektere kvaliteten i dokumentprisen – dersom du mener at du har et ettertraktet dokument, så er det en god mulighet for at andre også deler den meningen.

  Husk også at du har et større potensielt marked det semesteret som faget blir undervist, sammenliknet med rene konte-semestre. Dette er greit å ha i bakhodet dersom salgene uteblir.

  Du kan når som helst endre prisen på dokumentet ditt.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 4. Kan jeg selge et dokument der jeg ikke er eneste forfatter?
   

  Ethvert dokument som er utarbeidet av flere personer, som f.eks. en gruppebasert hjemmeeksamen,  krever samtykke fra samtlige deltakere. Du trenger ikke sende inn en bekreftelse på aksept fra de andre deltakerne til oss - dette er forhold vi forutsetter er i orden idet dokumentet blir lastet opp på FileFora.no.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 5. Hvordan vet jeg at jeg har solgt et dokument?
   

  Du får en e-post hver gang du får et salg, og oversikten over salgene dine vises i Salgspanelet.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 6. Hvem mottar provisjonsutbetalingen?
   

  Den profilen, med tilhørende registrert PayPal-konto, som er blitt brukt til å laste opp dokumentet på FileFora.no, er den som mottar provisjonsutbetalingen. Deltakerne får deretter gjøre opp seg imellom.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 1. Hva er en PayPal-e-mail, og trenger jeg dette?
   

  En PayPal-e-mail er e-mailen som er knyttet til din PayPal-konto. PayPal er en verdensomspennende betalingstjeneste som vi benytter oss av når vi skal betale ut provisjon til våre selgere. Du trenger kun å oppgi en PayPal-e-mail dersom du har lagt ut et dokument for salg.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 2. Må jeg betale skatt eller merverdiavgift av det jeg selger på FileFora?
   

  Ved et enkelt eller et begrenset antall salg der omsetningen er mer tilfeldig vil selger normalt ikke være skattepliktig.

  Dersom overskuddet er stabilt over tid og har et visst omfang vil det kunne grense opp mot næringsvirksomhet og i det tilfellet vil selger være skattepliktig.

  For å være merverdiavgiftspliktig, må de årlige salgsinntektene overstige 50 000 kr.

  Er du usikker på om din inntekt kan grense opp mot næringsvirksomhet, anbefaler vi at du tar kontakt med skatteetaten slik at de kan vurdere din konkrete situasjon.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 3. Hvor registrerer jeg kontonummer?
   

  Vi trenger ikke kontonummeret ditt, kun en PayPal-e-post. Provisjonen blir utbetalt til PayPal-kontoen, og pengene kan deretter enkelt overføres til en bankkonto eller bli brukt som betalingsmiddel når man betaler med PayPal andre steder. Du kan registrere PayPal-e-posten din under førstegangsregistreringen, eller etterregistrere denne ved å trykke på profilinnstillinger (krever innlogging).

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 4. Hva utgjør provisjonen, og når får jeg provisjonen utbetalt?
   

  For å kunne drifte FileFora.no, tas det en serviceavgift på 35 % av dokumentets salgspris ved gjennomført handel. Selger sine 65 % blir automatisk overført til selgers oppgitte PayPal-konto den 15. i påfølgende måned – altså innen 45 dager etter handelen. Pengene på PayPal-kontoen kan enkelt overføres til en bankkonto, eller benyttes ved handler der PayPal velges som betalingsmiddel.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 1. Kan jeg bruke bilder direkte fra læreboken eller fra andre steder?
   

  På samme måte som for dokumenter, er det som hovedregel den som har laget bildet, grafen eller figuren som har den tilhørende opphavsretten til dette materialet. Dette betyr eksempelvis at figurer tatt direkte fra læreboken ikke kan benyttes i et dokument som publiseres og selges uten samtykke fra opphavsmannen.

  Opphavsretten verner imidlertid kun om åndsverket slik det opprinnelig ble laget, ikke de bakenforliggende idéene, fakta eller tankene rundt åndsverket. Dette innebærer at dersom du lar deg inspirere av en figur, gjør det om til ditt eget og formidler det på en annen måte, vil det ikke være brudd på loven hvis det nye innholdet publiseres og selges. Her plikter man å oppgi sine kilder.

  Dersom du ikke har gjort bildet, grafen eller figuren til din egen, vil ikke det å oppgi kilden gi mer rett til å berike seg på andres opphavsrettslige arbeid. De som har produsert boken (forfatter og forlag), har enerett på alle tilhørende økonomiske fordeler og en kan kun benytte seg av verket deres (eller deler av det) dersom de har gitt tillatelse til det.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 2. Hvem har opphavsretten til dokumentene som publiseres og selges på FileFora.no?
   

  Det er som hovedregel den som har utarbeidet dokumentet som har opphavsretten til dokumentet. Dette betyr at dokumenter som andre har utarbeidet ikke kan publiseres og selges uten samtykke fra opphavsmannen.

  Opphavsretten verner imidlertid kun om åndsverket slik det er skrevet, ikke de bakenforliggende idéene, fakta eller tankene rundt åndsverket. Dette innebærer at dersom du har lest en tekst, gjør det om til ditt eget og formidler det på en annen måte, vil det ikke være brudd på loven hvis det nye innholdet publiseres og selges.

  Alle, inkludert studenter som bruker eller siterer fra andres idéer, publikasjoner, eller forskningsmaterialet, har en plikt til å oppgi sine kilder. Dersom førstemann, f.eks. forfatter av en bok, har brukt ord og utrykk som er alminnelige i vanlig språkbruk eller innen fagfeltet, kan han ikke nekte nestemann som skal skrive om emnet å gjøre det samme.

   

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 3. Kan jeg selge sensorveiledninger, eksamensoppgavetekster og eksamensløsninger?
   

  Eksamensoppgavetekster og sensorveiledninger som utarbeides av institusjonens egne ansatte, utarbeides til generell bruk for institusjonens virksomhet. Disse vil normalt ikke ha opphavsrettslig beskyttelse etter åndsverkslovens § 14, som unntar offentlige saksdokumenter fra beskyttelse. Utover dette må det antas at institusjonen eier rettighetene til dette materialet.

  Eksamensoppgavetekster faller i hovedsak under regelen om offentlige saksdokumenter i åndsverkloven § 14, og er derved unntatt opphavsrett. Eksamensoppgavetekster kan derfor normalt selges.

  Egenproduserte eksamensløsninger kan selges. Sensorveiledninger kan derimot ikke selges uten samtykke fra opphavsmannen eller institusjonen.

  Åndsverksloven kan leses i sin helhet hos Lovdata.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 4. Kan jeg selge dokumenter som andre enn jeg selv har skrevet?
   

  Du må ha tillatelse fra opphavsmannen for å kunne videreselge et dokument denne har skrevet. Plagiat og tyveri av materiale, idéer og forskingsresultater er uakseptabelt og bryter med norsk lov.

  Ytterligere informasjon om dette kan finnes i åndsverkloven.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei
 • 5. Kan jeg selge mine forelesningsnotater?
   

  En forelesning vil normalt være et åndsverk, selv om den improviseres på bakgrunn av faglig bakgrunnskunnskap. Offentlige forelesninger på universitetet vil som regel være underlagt åndsverkloven § 2, som krever opphavsmannens samtykke for videre publisering.

  Direkte referater fra forelesningen kan derfor kun benyttes til eget bruk. Det regnes likevel som akseptert at medstudenter som har hatt lovlig adgang til forelesningen kan lese referatene.

  Et dokument som fremstilles som et direkte referat fra forelesningene kan ikke selges. Men dersom dokumentet i all hovedsak dreier seg om studentens egne refleksjoner, samt rene faktaopplysninger, kan det selges.

  Det er en flytende overgang mellom rene referater som ikke kan selges og notater som kan selges. På dette punkt må studenten selv vurdere om notatet har en selvstendig åndsrettslig trinnhøyde. Er du i tvil, spør foreleseren.

  Åndsverksloven kan leses i sin helhet hos Lovdata.

  Var dette svaret til hjelp? Ja / Nei