Oppgaven tar for seg grunnleggende tolkningsspørsmål i statsforfatningsrett, folkerett og EØS-rett. Den er bedømt til en A. EKSAMENSOPPGAVEN: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2111/oppgaver/h14/jus2111-eksamensoppgave-hosten-14.pdf SENSORVEILEDNING: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2111/oppgaver/h14/sensorveiledning-rev-endelig-2014x.pdf

Forhåndsvisning

4 av totalt 21 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning