Eksamensbesvarelsen er vurdert til karakteren A i faget JUS3111 (Formuerett I, dvs. avtalerett, obligasjonsrett og pengekravsrett). Oppgaven reiste kun obligasjonsrettslige problemstillinger. Eksamensoppgaven: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3111/oppgaver/h15/eksamensoppgave_jus3111.pdf Sensorveilledning: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3111/oppgaver/h15/jus3111_endelig-sensorveiledning.pd.pdf

Forhåndsvisning

4 av totalt 22 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning