Dette er et enkelt dokument som forsøker å oppsummere sentrale lovbestemmelser i faget Arve- og familierett ved universitetet i Bergen. Inneholder sentrale definisjoner og en kort behandling av sider ved faget, strukturert etter kapitlene i lovverket, med henvisninger til rettspraksis. Inneholder derimot ikke en utfyllende domsliste med sammendrag av dommene.

Forhåndsvisning

6 av totalt 33 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning