B-besvarelse i rettstat og menneskerettigheter vår 2016 ved Universitetet i Bergen. Med oppgavetekst og besvarelse.

Forhåndsvisning

2 av totalt 16 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning