Hjemmeeksamen i markedsføringsledelse. Denne oppgaven gav meg karakteren B.

Forhåndsvisning

6 av totalt 39 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning