Et notat som tar for seg kjennetegnene til business kulturen i alle de aktuelle landene i faget, sortert etter hver dimensjon. I tillegg er det brukt farger for ekstra hjelp. Jeg vil si at dette er dokumentet som kom mest til hjelp for meg under øvingen til eksamen. Notatet er fra videoene vi fikk på it´s i faget.

Forhåndsvisning

2 av totalt 11 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning