Hjemmeeksamen/prosjektoppgave i valgkurset sosiale medier. Egenevaluering er tatt bort. Oppgaven er om BKK, og er basert på informasjon fra bedriften selv, pensum, forelesninger og andre artikler/nettsider. Enkelt forklart handler oppgaven om hvordan BKK arbeider i sosiale medier per i dag, og hvordan de kan forbedre seg. Denne besvarelsen fikk karakteren A.

Forhåndsvisning

4 av totalt 24 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning