Rettslære kan ofte virke tilsynelatende trivielt: Du får presentert et faktum (som gjerne kan oppfattes som humoristisk fordi den presenterte handlingen kan være noe absurd), du har (forhåpentligvis) en klar formening av hvilket rettslig grunnlag som er aktuelt (dvs. hvilke paragrafer du skal bruke), og du blir bedt om å drøfte for og imot (noe mange studenter synes er både enkelt og morsomt).

Jeg er imidlertid av den oppfatningen at dette er en av jussens alminneligste feller å

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 11 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning