Dette er notater jeg tok underveis i undervisningen og før eksamen i SOL040 / SOL4 Strategisk ledelse ved NHH våren 2016. Foreleser var Eirik Sjåholm Knudsen. Dokumentet er notater som følger "Strategiboken" av Lasse B. Lien, Eirik Sjåholm Knudsen og Tor Øyvind Baardsen ganske nøye. Noen eksempler er mine egne, ellers er eksempler hentet fra forelesninger eller boken. Jeg oppnådde gode resultater i faget. Notatene var til god hjelp før eksamen, for å få struktur på pensum og enkelt

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 34 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning