Denne oppgaven gir svar på øvingsoppgave 13 i faget organisasjonsatferd og ledelse på BI. Oppgaven er skrevet våren 2016, med utgangspunkt i bøkene psykologi i organisasjon og ledelse, 2015, og Perspektiver på ledelse, 2015.

oppgavetekst :
Hva menes med begrepet gruppe i organisasjonspsykologisk sammenheng? Beskriv videre hva som er forskjeller og likheter mellom en gruppe og et team. Drøft så forhold som hindrer eller støtter gruppers optimale funksjon. Hva kan beskrives

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning