Besvarelse og sammendrag av eksamensoppgaver i Organisasjonsatferd og ledelse. Inneholder besvarelser om: - Organisasjoner - Motivasjon - Personlighet - Beslutninger - Læring - Emosjoner - Kommunikasjon og lederjobben - Innflytelse, påvirkning og makt - Ledereffektivitet - Selvledelse - Endringsledelse - Teamledelse

Forhåndsvisning

6 av totalt 87 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning