Dette dokumentet ble skrevet under eksamensforberedelsene til faget Rettsstat og menneskerettigheter (JUS135) ved Universitetet i Bergen, for eksamen vår 2016. Notatet er i hovedsak et løst sammendrag fra pensumlitteraturen. Dokumentet har også en lengre domsliste fra relevant nasjonal og internasjonal praksis, der jeg har forsøkt å i korte trekk skrive notater til hver enkelt dom som er opplistet.

Forhåndsvisning

6 av totalt 50 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning