En god oversikt over Richard Gesteland's dimmensjoner og hvilke land som hører til hvilke dimmensjoner.

Forhåndsvisning

1 av totalt 5 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning