 Jeg fikk karakter A  Kurs: Bedriftsøkonomisk Analyse [BØK 3422]  Dokumentet inneholder: Eksamensbesvarelse 2020/Vår  Dokumentet er etter min mening, et utgangspunkt i hvordan man kan besvare eksamen.  Merk: Forbehold om at dette var en kontinuasjonseksamen der det tidligere ble benyttet "Standardkost", erstattet med "Budsjettering" som er pensum nå

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning