Karakter B 9 sider totalt, hvorav 7 faktisk besvarer oppgaven. Gjennomført med minst mulig innsats, åpnet bøkene for første gang på eksamensdagen og sjekket stikkordregister. Ikke forvent mye, men forvent å se hva som må leveres for å få en B.

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning