Dette er en 48-timers hjemmeeksamen i Strategisk HR. Eksamensbesvarelsen fikk karakteren B og den inneholder 3 oppgaver. Oppgave 1 består av Dave Ulrich - HR sin rolle og funksjon i en organisasjon (Individuelt, organisasjonens kapabiliteter, lederskap). Oppgave 2 er en redegjørelse for en sportsbutikk satt opp mot Ulrich sin teori. Oppgave 3 er en case oppgave som inneholder HR sin rolle i omstilling og endringsprosesser, HR-strategier, Endring, Endringsledelse, og med tiltak og valgte fokusområder

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning