113
Vitenskapsteori
Hvorfor kan man ikke bruke korrelasjonsstudier som grunnlag for kausale slutninger?
&
Metode
Gjør rede for uavhengig gruppedesign og repetert målingsdesign i eksperimentell forskning, og diskuter fordeler og ulemper med disse.

Begrunnelse:
Ifølge Det psykologiske fakultets karakterskala med fagspesifikke vurderingskriterier (vedtatt av Fakultetsstyret 09.05.2018) betyr karakteren A en fremragende prestasjon hvor kandidaten viser

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 6 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning